5 jaar prijsontwikkeling

Dicht bij de markt
Forstrom streeft altijd naar een concurrerend prijsniveau voor haar producten en diensten. Een sterker bewustzijn van de prijs van energie helpt om verstandig met energie om te gaan. Brandstofprijzen bij de benzinepomp kunnen dagelijks wisselen. Als consument letten we daar op, en we kunnen dan besluiten om toch maar even naar die goedkope pomp door te rijden of de auto vandaag te laten staan. Iets dergelijks zouden we thuis ook moeten doen, maar dit wordt in de markt voor 'thuisenergie' vaak ontmoedigd door langlopende contracten, met prijzen die nooit veranderen en energienota's die elke maand hetzelfde zijn. Forstrom wil hier verandering in brengen en de marktprijzen dichterbij brengen, zodat u sneller kunt reageren als er belangrijke veranderingen optreden, of direct profiteert als de prijzen dalen.

Prijzen veranderen
Prijzen veranderen voortdurend. Als u een contract heeft met een vaste prijs per maand zal de prijs de ene maand dus wat hoger of lager zijn dan de andere maand. Als er bijzondere omstandigheden zijn, bv. een grote centrale die onverwacht een tijdje stil ligt, kan de prijs tijdelijk wat hoger zijn. Maar er kan ook veel aanbod van wind- of zonne-energie zijn, waardoor de stroomprijzen laag zijn. Internationale ontwikkelingen of een strenge of juist zachte winter kunnen de prijs van gas doen veranderen. Al deze ontwikkelingen beïnvloeden de prijzen. Forstrom zal het verloop van de maand-, en seizoenprijzen op de website publiceren, zodat u een goed beeld krijgt van de actuele situatie, en u voor uzelf de juiste keuze kunt maken.

De stroomprijs gedurende de laatste 5 jaar
In onderstaande grafiek is het prijsverloop afgebeeld van de gemiddelde maandprijs van gewone groene stroom gedurende de laatste 5 jaar, afgeleid van de APX, de stroombeurs waar ca. 40% van alle stroom in Nederland verhandeld wordt. Gedurende de eerste jaren zien we een wisselend maar over de hele periode relatief stabiel prijsverloop met een dalende stroomprijs en gestaag oplopende energiebelastingen die elkaar min of meer in evenwicht houden. In januari 2016 treedt een forse trendbreuk op, omdat de regering voor dat jaar besluit de energiebelasting op stroom met ca. 2 cent te verlagen. De stroomprijs daalt daarmee naar iets boven de 18 cent. De gedachte hierachter was dat de afbouw van gas en autobrandstoffen ten gunste van (duurzame) elektriciteit hierdoor bevorderd zou worden. In het voorjaar van 2016 daalt de prijs nog wat verder tot 17,5 cent in juni. Deze prijsdaling wordt veroorzaakt door aanhoudend lage prijzen op de stroombeurs en vormt een voorlopig dieptepunt in deze periode.

Vanaf 2017 begint de stroomprijs weer wat op te lopen, zichtbaar in een minder diep dal in de zomer van 2017 en een hoger oplopende prijs in de winter van 2017/2018 dan in de vorige winter. In januari 2018 wordt deze prijsstijging versterkt door een verhoging van de milieubelastingen op stroom met 1,1 cent per kWh in de eerste schijf. De overheid heeft kennelijk spijt van de verlaging in 2016, die de komende jaren weer vrijwel ongedaan wordt gemaakt.
Hoe de marktprijzen zich gaan ontwikkelen zullen we moeten afwachten. Aan de vraagkant strijden hoogconjunctuur in de economie met energiebesparing, en aan de aanbodkant zien we toenemende duurzame capaciteit uit wind en zon tegenover een dalende capaciteit door sluiting van kolen- en kerncentrales. De traders in de groothandel zetten op wat langere termijn en per saldo in op een tendentieel dalende prijs : De prijs voor een jaarcontract voor 2018 ligt op dit moment (eind december 2017) hoger dan voor 2019 en volgende jaren.

In een tweede grafiek hebben we de consumentenprijs voor elektriciteit vanaf 2011 uitgesplitst in de stroomprijs op de stroombeurs en de energiebelastingen en BTW die in deze jaren van toepassing waren. Hierin zijn de licht dalende stroomprijs en de licht stijgende belastingen over de jaren herkenbaar. Alleen de relatief forse daling van de energiebelasting in jan-2016 onderbreekt deze reeks. Ook zijn in de meeste jaren de pieken in het winterseizoen en de dalen in de zomermaanden goed zichtbaar. Het nieuwe kabinet heeft de verhogingen van de energiebelasting en opslag duurzame energie voor de jaren 2018-2020 in ieder geval al aangekondigd. Hiermee loopt de totaalprijs voor stroom in de winter van 2017/2018 weer op. Wilt u weten wat deze belastingverhogingen voor uw energierekening betekenen, gebruik dan ons eenvoudige rekentool.De gasprijs gedurende de laatste 5 jaar

Na een piek in de consumentenprijs in de (koude) winter van 2012/2013 van net boven de 66 cent per m3 zijn de prijzen flink gaan dalen tot iets boven de 51 cent per m3 in augustus 2014. Hiermee kwam er een tijdelijk einde aan een periode van jarenlange prijsstijgingen.
In januari 2016 zien we door de zachte winter een voortzetting van lage gasprijzen, maar dit feestje wordt verstoord door een sterke stijging van de energiebelasting op gas met 7,8 cent per m3. De gedachte hierachter is dat dit een stimulans moet zijn om vaart te maken met de afbouw van gas als voornaamste brandstof voor verwarming en warm water. De stijging wordt (gedeeltelijk) gecompenseerd door een verlaging van de belasting op stroom met 2 cent per kWh. In de eerste helft van 2016 daalt de gasprijs weer, onder invloed van de onverminderd lage olieprijzen in deze periode. 
In 2017 is de periode van dalende prijzen in de gasmarkt voorlopig ten einde. In januari 2018 wordt deze beweging nog versterkt door hogere milieubelastingen (+ 2,4 cent per m3). De belastingen op gas zullen de komende jaren blijven stijgen. In de periode 2018 tot en met 2020 zal de totale verhoging door deze factor alleen maar liefst 9,4 cent per m3 bedragen! De overheid geeft hiermee een sterke prikkel om energiebesparing te bevorderen en alternatieven voor de inzet van gas voor verwarming te overwegen Tegelijk worden deze alternatieven kunstmatig rendabeler gemaakt.

In de groothandel zetten de traders voor de komende jaren in op een licht dalende gasprijs. De gasprijs wordt enerzijds beïnvloed door vraag en aanbod. Het aanbod is voorlopig ruim, terwijl de vraag tendentieel daalt door opwarming van het klimaat, beter geïsoleerde woningen en geleidelijke inzet van alternatieve verwarmingsmethoden. Aan de andere kant heeft de olieprijs nog steeds invloed op de gasprijs. Ook hiervoor wordt op dit moment (eind december 2017) voor de komende jaren eerder een daling dan een stijging verwacht.

In de volgende grafiek hebben we de consumentenprijs voor gas vanaf 2011 uitgesplitst in de gasprijs op de gasmarkt en de energiebelastingen en BTW die in deze jaren van toepassing waren. Deze grafiek toont vanaf 2014 een dalende gasprijs, die na een dieptepunt in de zomer van 2016 weer wat begint op te lopen. De overheid heeft het moment van lage prijzen op de markt benut om de belastingen in 2016 fors te verhogen. Het nieuwe kabinet heeft verdere verhogingen van de energiebelasting en opslag duurzame energie op gas voor de jaren 2018-2020 ook al aangekondigd. Wilt u weten wat deze verhogingen voor uw energierekening betekenen, gebruik dan ons eenvoudige rekentool.Wij kunnen de markt niet voorspellen
Forstrom gelooft er niet in dat we de markt kunnen voorspellen, en al helemaal niet dat we de markt kunnen ‘verslaan’ door te speculeren op prijsdalingen of prijsstijgingen. De ervaring leert dat dicht bij de marktprijs blijven op langere termijn de meest voordelige uitkomst geeft. Alleen als het belangrijk is om voor langere tijd op een vaste kostprijs te kunnen rekenen, kan het zinvol zijn de energieprijzen voor langere tijd vast te zetten. Dat is dan niet omdat je daarmee de beste prijs hebt, maar alleen omdat je daarmee een voorspelbare prijs hebt. Forstrom kiest voor gegarandeerd voordelig, en heeft daarom prijzen die niet langer dan 6 maanden vast staan. 

 

Offerte aanvragen1


Forstrom levert stroom en gas aan kleinverbruikers met een slimme meter. Forstrom is verkooppartner van Qwint B.V. te Hengelo

© 2018 Forstrom