5 jaar prijsontwikkeling

Dicht bij de markt
Forstrom streeft altijd naar een concurrerend prijsniveau voor haar producten en diensten. Een sterker bewustzijn van de prijs van energie helpt om verstandig met energie om te gaan. Brandstofprijzen bij de benzinepomp kunnen dagelijks wisselen. Als consument letten we daar op, en we kunnen dan besluiten om toch maar even naar die goedkope pomp door te rijden of de auto vandaag te laten staan. Iets dergelijks zouden we thuis ook moeten doen, maar dit wordt in de markt voor 'thuisenergie' vaak ontmoedigd door langlopende contracten, met prijzen die nooit veranderen en energienota's die elke maand hetzelfde zijn. Forstrom wil hier verandering in brengen en de marktprijzen dichterbij brengen, zodat u sneller kunt reageren als er belangrijke veranderingen optreden, of direct profiteert als de prijzen dalen.

Prijzen veranderen
Prijzen veranderen voortdurend. Als u een contract heeft met een vaste prijs per maand zal de prijs de ene maand dus wat hoger of lager zijn dan de andere maand. Als er bijzondere omstandigheden zijn, bv. een grote centrale die onverwacht een tijdje stil ligt, kan de prijs tijdelijk wat hoger zijn. Maar er kan ook veel aanbod van wind- of zonne-energie zijn, waardoor de stroomprijzen laag zijn. Internationale ontwikkelingen of een strenge of juist zachte winter kunnen de prijs van gas doen veranderen. Al deze ontwikkelingen beïnvloeden de prijzen. Forstrom zal het verloop van de maand-, en seizoenprijzen op de website publiceren, zodat u een goed beeld krijgt van de actuele situatie, en u voor uzelf de juiste keuze kunt maken.

De stroomprijs gedurende de laatste 5 jaar
In onderstaande grafiek is het prijsverloop afgebeeld van de gemiddelde maandprijs van gewone groene stroom gedurende de laatste 5 jaar, afgeleid van de APX, de stroombeurs waar ca. 40% van alle stroom in Nederland verhandeld wordt. Gedurende de eerste jaren zien we een wisselend maar over de hele periode relatief stabiel prijsverloop met een dalende stroomprijs en gestaag oplopende energiebelastingen die elkaar min of meer in evenwicht houden. In januari 2016 treedt een forse trendbreuk op, omdat de regering voor dat jaar besluit de energiebelasting op stroom met ca. 2 cent te verlagen. De stroomprijs daalt daarmee naar iets boven de 18 cent. De gedachte hierachter was dat de afbouw van gas en autobrandstoffen ten gunste van (duurzame) elektriciteit hierdoor bevorderd zou worden. In het voorjaar van 2016 daalt de prijs nog wat verder tot 17,5 cent in juni. Deze prijsdaling wordt veroorzaakt door aanhoudend lage prijzen op de stroombeurs en vormt een voorlopig dieptepunt in deze periode.

Vanaf 2017 begint de stroomprijs weer wat op te lopen, zichtbaar in een minder diep dal in de zomer van 2017 en een hoger oplopende prijs in de winter van 2017/2018 dan in de vorige winter. In januari 2018 wordt deze prijsstijging versterkt door een verhoging van de milieubelastingen op stroom met 1,1 cent per kWh in de eerste schijf. De overheid heeft kennelijk spijt van de verlaging in 2016, die de komende jaren weer vrijwel ongedaan wordt gemaakt.
In het voorjaar 2018 dalen de stroomprijzen zoals gebruikelijk weer wat, al lijkt de totaalprijs op dit moment hoger te blijven dan we in eerdere jaren zagen, zoals ook te zien is voor de zomerprijzen in 2018. Hogere toppen en hogere bodems in een grafiek duiden op een stijgende trend in de stroomprijs. Naast belastingen wordt deze veroorzaakt door oplopende prijzen in de groothandel.
In het najaar van 2018 zet deze prijsstijging sterk door. Aanhoudende hoogconjunctuur en politieke onrust rond de relatie van de Verenigde Staten met Iran leiden tot stijgende prijzen van olie en gas.
In combinatie met uitval van kerncentrales in België zorgt dit voor prijsniveaus op de APX-markt die we lang niet gezien hebben.

In een tweede grafiek hebben we de consumentenprijs voor elektriciteit vanaf 2011 uitgesplitst in de stroomprijs op de stroombeurs en de energiebelastingen en BTW die in deze jaren van toepassing waren. Hierin zijn tot en met 2016 de licht dalende stroomprijs en de licht stijgende belastingen over de jaren herkenbaar. Alleen de relatief forse daling van de energiebelasting in jan-2016 onderbreekt deze reeks. Ook zijn in de meeste jaren de pieken in het winterseizoen en de dalen in de zomermaanden goed zichtbaar. Het nieuwe kabinet heeft de verhogingen van de energiebelasting en opslag duurzame energie voor de jaren 2018-2020 in ieder geval al aangekondigd. Hiermee loopt de totaalprijs voor stroom in de winter van 2017/2018 weer op. Wilt u weten wat deze belastingverhogingen voor uw energierekening betekenen, gebruik dan ons eenvoudige rekentool.De gasprijs gedurende de laatste 5 jaar

Na een piek in de consumentenprijs in de (koude) winter van 2012/2013 van net boven de 66 cent per m3 zijn de prijzen flink gaan dalen tot iets boven de 51 cent per m3 in augustus 2014. Hiermee kwam er een tijdelijk einde aan een periode van jarenlange prijsstijgingen.
In januari 2016 zien we door de zachte winter een voortzetting van lage gasprijzen, maar dit feestje wordt verstoord door een sterke stijging van de energiebelasting op gas met 7,8 cent per m3. De gedachte hierachter is dat dit een stimulans moet zijn om vaart te maken met de afbouw van gas als voornaamste brandstof voor verwarming en warm water. De stijging wordt (gedeeltelijk) gecompenseerd door een verlaging van de belasting op stroom met 2 cent per kWh. In de eerste helft van 2016 daalt de gasprijs weer, onder invloed van de onverminderd lage olieprijzen in deze periode. 
In 2017 is de periode van dalende prijzen in de gasmarkt voorlopig ten einde. In januari 2018 wordt deze beweging nog versterkt door hogere milieubelastingen (+ 2,4 cent per m3). De belastingen op gas zullen de komende jaren blijven stijgen. In de periode 2018 tot en met 2020 zal de totale verhoging door deze factor alleen maar liefst 9,4 cent per m3 bedragen! De overheid geeft hiermee een sterke prikkel om energiebesparing te bevorderen en alternatieven voor de inzet van gas voor verwarming te overwegen. Tegelijk worden deze alternatieven kunstmatig rendabeler gemaakt.In de volgende grafiek hebben we de consumentenprijs voor gas vanaf 2011 uitgesplitst in de gasprijs op de gasmarkt en de energiebelastingen en BTW die in deze jaren van toepassing waren. Deze grafiek toont vanaf 2014 een dalende gasprijs, die na een dieptepunt in de zomer van 2016 weer wat begint op te lopen. De overheid heeft het moment van lage prijzen op de markt benut om de belastingen in 2016 fors te verhogen. Het nieuwe kabinet heeft verdere verhogingen van de energiebelasting en opslag duurzame energie op gas voor de jaren 2018-2020 ook al aangekondigd. Wilt u weten wat deze verhogingen voor uw energierekening betekenen, gebruik dan ons eenvoudige rekentool.
In de periode 2013-2016 ging een stijgende belastingdruk samen met een dalende gasprijs in de groothandel. De totale consumentenprijs bleef door deze tegengestelde bewegingen redelijk stabiel, of daalde zelfs. Aan deze periode is nu duidelijk een einde gekomen. Naast de belastingdruk, die blijft stijgen, stijgt in 2018 ook de gasprijs in de groothandel weer naar hogere niveaus. Het gecombineerde effect laat zich raden. Na een aantal jaar rond de 60 cent/m3 te hebben gelegen, beweegt de consumenten gasprijs nu snel naar een prijs rond de 80 cent/m3. Bij een gemiddeld gasverbruik van ca. 1.500 m3 per jaar is dat toch al snel €300 meer per jaar voor alleen de gasrekening.Wij kunnen de markt niet voorspellen

Forstrom gelooft er niet in dat we de markt kunnen voorspellen, en al helemaal niet dat we de markt kunnen ‘verslaan’ door te speculeren op prijsdalingen of prijsstijgingen. De ervaring leert dat dicht bij de marktprijs blijven op langere termijn de meest voordelige uitkomst geeft. Alleen als het belangrijk is om voor langere tijd op een vaste kostprijs te kunnen rekenen, kan het zinvol zijn de energieprijzen voor langere tijd vast te zetten. Dat is dan niet omdat je daarmee de beste prijs hebt, maar alleen omdat je daarmee een voorspelbare prijs hebt. Forstrom kiest voor gegarandeerd voordelig, en heeft daarom prijzen die niet langer dan 6 maanden vast staan. 

 

Offerte aanvragen0


Forstrom levert stroom en gas aan kleinverbruikers met een slimme meter. Forstrom is verkooppartner van Qwint B.V. te Hengelo

© 2018 Forstrom